Trung tâm nghiên cứu Khoa học Công nghệ, Dữ liệu dẫn đầu Việt Nam, đẳng cấp quốc tế
Xem thêm
Tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai của Việt Nam
Xem thêm
Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt
Xem thêm

Nghiên cứu

Viện đang tập trung vào bốn lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Khoa học Dữ liệu: Y sinh Tính toán, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, đồng thời phát triển các công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào đời sống.

Sản phẩm

VinBase là nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu đa ngành.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Phát triển cộng đồng Khoa học Công nghệ bền vững

Tài trợ các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo liên quan đến Khoa học dữ liệu, với định hướng đưa ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Blog

feature image post
Dữ liệu lớn: phao cứu sinh trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu

WHO tuyên bố, hàng năm, thiên tai giết chết khoảng 90 000 người và gây hại cho gần 160 triệu dân trên toàn

feature image post
Y học chính xác và căn bệnh ung thư

Theo BIS Research, tổng doanh thu toàn cầu của Y học chính xác được dự đoán sẽ tăng từ 43,59 tỷ USD lên

feature image post
Khái quát về Data Pipeline

Dữ liệu là chìa khóa trong việc khám phá tri thức sâu rộng, nâng cao hiệu quả quy trình và thúc đẩy đưa

Tin tức & Sự kiện