Nghiên cứu

Mang tri thức toàn cầu về Việt Nam, VinBigdata nghiên cứu và kiến tạo những giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ Việt. Với mục tiêu xây dựng những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai, đội ngũ khoa học VinBigdata tập trung nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản với định hướng ứng dụng, bao gồm: Tin Y Sinh, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói.

Sản phẩm

Cộng hưởng dữ liệu cùng nguồn lực Việt từ khắp nơi trên thế giới, VinBigdata tham vọng kiến tạo các sản phẩm, giải pháp giải quyết các bài toán của người Việt, hướng đến phát triển bền vững.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF)
được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra
những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

VinIF - Người truyền cảm hứng cho các nhà khoa học
04:12
Video thumbnail
VinIF - Người truyền cảm hứng cho các nhà khoa học
04:12
Video thumbnail
VinBigdata Official Video
06:39
Video thumbnail
[VTV4] VINBIGDATA ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM
03:12
Video thumbnail
[VTV3 CAFE SÁNG] TIỀM NĂNG DỮ LIỆU LỚN TẠI VIỆT NAM: NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC
06:27
Video thumbnail
[24h Công nghệ] BIG DATA - NỀN TẢNG CỦA MỌI NỀN TẢNG
13:29
Video thumbnail
[VTV4] VinBigdata thúc đẩy phát triển Y học chính xác tại Việt Nam
02:48
Video thumbnail
VinBigdata | Hành trình nghiên cứu quốc tế hướng y học chính xác
05:25
Video thumbnail
VINIF | Tâm sự của những người trẻ làm nghiên cứu khoa học
03:51
Video thumbnail
VinIF | Hành trình 2 năm triển khai Chương trình tài trợ học bổng sau đại học
03:10
Video thumbnail
VinIF | Đồng hành cùng những tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học
04:28
Video thumbnail
Góc nhìn từ dự án | Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên 2020 - Quỹ VinIF
04:47
Video thumbnail
[VTV4] Hành trình 02 năm Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)
03:42
Video thumbnail
Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu hệ gen người Việt | VINBIGDATA
02:20
Video thumbnail
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU VINGROUP
01:32
Video thumbnail
VinBigdata - Demo công nghệ
03:42
Video thumbnail
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)
03:42
Video thumbnail
AI Trend (Presentation)
01:14
Video thumbnail
Giới thiệu VinDr - Giải pháp AI toàn diện trong chẩn đoán ảnh y tế
02:55
Video thumbnail
TOP 20 DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP (VINIF)
04:32
Video thumbnail
[VTV4] Giải pháp phân tích hình ảnh y tế VinDr trên Bản tin thời sự 12h ngày 23/06/2020
03:10