Nghiên cứu

Mang tri thức toàn cầu về Việt Nam, VinBigdata nghiên cứu và kiến tạo những giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ Việt. Với mục tiêu xây dựng những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai, đội ngũ khoa học VinBigdata tập trung nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản với định hướng ứng dụng, bao gồm: Tin Y Sinh, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói.

Hệ sinh thái Sản phẩm

Cộng hưởng dữ liệu cùng nguồn lực Việt từ khắp nơi trên thế giới, VinBigdata tham vọng kiến tạo các sản phẩm, giải pháp giải quyết các bài toán của người Việt, hướng đến phát triển bền vững.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF)
được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra
những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

VinGen Data Portal - Cổng dữ liệu gen cho người Việt
01:40
Video thumbnail
VinGen Data Portal - Cổng dữ liệu gen cho người Việt
01:40
Video thumbnail
[VinBigdata] Teambuilding Nha Trang 2021
03:38
Video thumbnail
VinDr Lab | Open-Source Data Platform for Medical AI
03:36
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | TỌA ĐÀM: TOÁN - HỌC THẾ NÀO & LÀM Ở ĐÂU?
01:34:06
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | GS. VŨ HÀ VĂN - CHUYỆN CỦA PAUL
55:30
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | PGS. NGUYỄN NGỌC DOANH - TOÁN HỌC TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
43:35
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | TS. HÀ MINH HOÀNG - VẬN TRÙ HỌC & TOÁN TỐI ƯU QUA CÁC ỨNG DỤNG TẠI VN
01:02:26
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | PGS. PHAN THỊ HÀ DƯƠNG - NHỮNG KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU & NHỮNG BÍ ẨN TOÁN HỌC
01:16:20
Video thumbnail
[VinIF - RES] Hướng dẫn Nhà khoa học nộp đề xuất, cập nhật hồ sơ dự án
12:45
Video thumbnail
[VinIF - SCL] Hướng dẫn ứng viên đăng ký
11:02
Video thumbnail
[VinIF - SCL] Hướng dẫn ứng viên quản lý thực hiện
05:58
Video thumbnail
[VinIF] Hướng dẫn chuyên gia đánh giá
12:20
Video thumbnail
[VinIF] Hướng dẫn đăng kí tài khoản và cập nhật lý lịch khoa học
13:28
Video thumbnail
[VinIF - MPG] Hướng dẫn Cơ sở đào tạo quản lý thực hiện
05:49
Video thumbnail
[VinIF - MPG] Hướng dẫn Cơ sở đào tạo quản lý xét chọn
09:55
Video thumbnail
[VinIF - RES] Hướng dẫn Nhà khoa học Báo cáo tiến độ dự án
21:52
Video thumbnail
VinIF - Người truyền cảm hứng cho các nhà khoa học
04:12
Video thumbnail
VinBigdata Official Video
06:39
Video thumbnail
[VTV4] VINBIGDATA ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM
03:12
Video thumbnail
[VTV3 CAFE SÁNG] TIỀM NĂNG DỮ LIỆU LỚN TẠI VIỆT NAM: NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC
06:27