Research​

Bring global knowledge applied to the local context, VinBigdata aims to investigate, develop, and innovate novel products and solutions to strengthen the growing scientific and technological capacity of the nation. With the ultimate goal of building a solid foundation for the sustainable development of Vietnam’s society and for the benefit of future generations, VinBigdata’s scientific team specializes in research of fundamental and applied sciences. VinBigdata focuses on four key areas of Data Science: Biomedical Informatics, Medical Image Processing, Computer Vision, Natural Language Processing

Products

VinBase is a complete data and artificial intelligence platform developed on a multidisciplinary database.

Vingroup Innovation Foundation

Sustainable development for Scientific and Technological community

Sponsor scientific research and training related to data science, thus supporting technology solutions that bring practical benefits to the community.

VinGen Data Portal - Cổng dữ liệu gen cho người Việt
01:40
Video thumbnail
VinGen Data Portal - Cổng dữ liệu gen cho người Việt
01:40
Video thumbnail
[VinBigdata] Teambuilding Nha Trang 2021
03:38
Video thumbnail
VinDr Lab | Open-Source Data Platform for Medical AI
03:36
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | TỌA ĐÀM: TOÁN - HỌC THẾ NÀO & LÀM Ở ĐÂU?
01:34:06
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | GS. VŨ HÀ VĂN - CHUYỆN CỦA PAUL
55:30
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | PGS. NGUYỄN NGỌC DOANH - TOÁN HỌC TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
43:35
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | TS. HÀ MINH HOÀNG - VẬN TRÙ HỌC & TOÁN TỐI ƯU QUA CÁC ỨNG DỤNG TẠI VN
01:02:26
Video thumbnail
VINIF - BÀI GIẢNG THÁNG 3 | PGS. PHAN THỊ HÀ DƯƠNG - NHỮNG KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU & NHỮNG BÍ ẨN TOÁN HỌC
01:16:20
Video thumbnail
[VinIF - RES] Hướng dẫn Nhà khoa học nộp đề xuất, cập nhật hồ sơ dự án
12:45
Video thumbnail
[VinIF - SCL] Hướng dẫn ứng viên đăng ký
11:02
Video thumbnail
[VinIF - SCL] Hướng dẫn ứng viên quản lý thực hiện
05:58
Video thumbnail
[VinIF] Hướng dẫn chuyên gia đánh giá
12:20
Video thumbnail
[VinIF] Hướng dẫn đăng kí tài khoản và cập nhật lý lịch khoa học
13:28
Video thumbnail
[VinIF - MPG] Hướng dẫn Cơ sở đào tạo quản lý thực hiện
05:49
Video thumbnail
[VinIF - MPG] Hướng dẫn Cơ sở đào tạo quản lý xét chọn
09:55
Video thumbnail
[VinIF - RES] Hướng dẫn Nhà khoa học Báo cáo tiến độ dự án
21:52
Video thumbnail
VinIF - Người truyền cảm hứng cho các nhà khoa học
04:12
Video thumbnail
VinBigdata Official Video
06:39
Video thumbnail
[VTV4] VINBIGDATA ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM
03:12
Video thumbnail
[VTV3 CAFE SÁNG] TIỀM NĂNG DỮ LIỆU LỚN TẠI VIỆT NAM: NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC
06:27