Events

Vingroup cooperates with 5 universities and institutes for master program on data science

Vingroup Innovation Foundation – VinIF (under Vingroup Big Data Institute) on July 18 launched a joint-cooperation with 05 leading universities and research institutions in Vietnam for the master program on Data Science, including Quy Nhon University, Institute of Mathematics (Vietnam Academy of Science and Technology), Hanoi University of Science and Technology, John

Seminar

13/01/2020 09:00 – 11:00
What Needs to be Added to Machine Learning?

Speaker: Leslie Valiant (Turing Award 2010)/Harvard University


Địa điểm: Almaz Center, Hoa Lan, Long Bien, Hanoi

25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất

Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn


Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất

Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn


Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

06/09/2019 09:00 – 11:00
Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích hệ gen trong lâm sàng.

Người trình bày: GS.Bùi Thế Hùng


Địa điểm: Phòng Seminar, Viện BigData, Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội