Events

Seminar

13/01/2020 09:00 – 11:00
What Needs to be Added to Machine Learning?

Speaker: Leslie Valiant (Turing Award 2010)/Harvard University


Địa điểm: Almaz Center, Hoa Lan, Long Bien, Hanoi

25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất

Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn


Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất

Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn


Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

06/09/2019 09:00 – 11:00
Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích hệ gen trong lâm sàng.

Người trình bày: GS.Bùi Thế Hùng


Địa điểm: Phòng Seminar, Viện BigData, Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội