Sự kiện

Seminar

11/09/2020 09:00 – 11:00
Deep Learning for Segmentation of Intracranial Hemorrhage on CT scans

Speaker: Nguyen Canh Hoang | Medical Image Processing

Abstract: Traning and evaluate a baseline deep learning model for segmentation of intracranial hemorrhage on CT scans

25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất

Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

06/09/2019 09:00 – 11:00
Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích hệ gen trong lâm sàng.

Người trình bày: GS. Bùi Thế Hùng

Địa điểm: Phòng Seminar, Viện BigData, Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

27/08/2019 10:00 – 12:00
Nonconvex Optimization in Machine Learning with Applications in Manufacturing

Người trình bày: TS. Phan Tiến Dũng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

27/08/2019 10:00 – 12:00
Nonconvex Optimization in Machine Learning with Applications in Manufacturing

Người trình bày: TS. Phan Tiến Dũng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội