Hoạt động & Sự kiện

13/05/2021 15:00 - 17:00
Empirical Studies of End-to-end Simultaneous Speech Translation Decoding Strategies
Nguyễn Mạnh Hà (LIG, Grenoble, France)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
VinBigdata
21/04/2021 15:00 - 17:00
Recent challenges and advances in AI for Medical Imaging
TS. Phạm Huy Hiệu
Xử lý ảnh y tế
VinBigdata
08/04/2021 15:00 - 17:00
Efficient Second-Order TreeCRF for Neural Dependency Parsing
Nguyễn Phú Hiển
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
VinBigdata
01/04/2021 15:00 - 17:00
Enhancing Answer Boundary Detection for Multilingual Machine Reading Comprehension
Nguyễn An Bình
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
VinBigdata
XEM THÊM