Tin báo chí

Xây dựng hạ tầng dữ liệu: Tầm nhìn và giải pháp

Chiều ngày 5/7, tham dự tọa đàm “Hạ tầng dữ liệu và tính toán”, TS. Võ Sỹ Nam (Trưởng phòng Tin Y Sinh ứng dụng, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata) đã có phần tham luận “Xây dựng hạ tầng dữ liệu: Tầm nhìn và giải pháp.” Ngày 5/7