Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu mới của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (tập đoàn Vingroup) sẽ được áp dụng từ ngày 03/07/2020. Toàn bộ ấn phẩm sẽ được điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất.

Xuất phát từ mong muốn nâng cao nhận diện thương hiệu, từ ngày 03/07/2020, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (tập đoàn Vingroup) chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu: bao gồm tên viết tắt và logo đại diện.

Theo đó, tên viết tắt cũ (VinBDI) sẽ được thay bằng VinBigdata. Khái niệm “Big Data” xuất hiện trực tiếp là sự khẳng định và nhấn mạnh hoạt động nghiên cứu của Viện. Tập trung vào bốn lĩnh vực chính trong ngành Dữ liệu lớn: Y sinh tính toán, Xử lý ảnh y tế, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Viện hướng đến giải quyết các bài toán của người Việt, bằng chính nguồn lực Việt, dữ liệu Việt và công nghệ đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó, với “Big Data”, từ khóa được cộng đồng biết đến rộng rãi, Viện kì vọng nâng cao nhận diện thương hiệu, từ đó, nhân rộng tầm ảnh hưởng và ý nghĩa tích cực đối với xã hội.

Từ việc đổi tên viết tắt, logo chính thức của Viện sẽ được hiệu chỉnh nhằm đảm bảo thống nhất nhận diện thương hiệu chung. Trong đó, tiền tố màu đỏ thể hiện sự kế thừa tinh thần Vingroup: luôn quyết liệt trong từng hành động, “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”. Hậu tố màu xanh khẳng định tầm nhìn của Viện là trở thành trung tâm nghiên cứu Khoa học công nghệ, Dữ liệu lớn nhất Việt Nam, đẳng cấp quốc tế.

Quyết định thay đổi để nâng cao nhận diện thương hiệu chính là minh chứng cho việc Viện luôn sẵn sàng, chủ động đổi mới, sáng tạo, nhằm từng bước hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn đề ra từ những ngày đầu tiên. VinBigdata, tên gọi mới, song luôn kiên định: “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt”.

Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin liên quan