Vingroup ra mắt Quỹ Đổi mới sáng tạo – VinIF

Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF tuyên bố sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và sáng tạo, nhằm xây dựng những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Trang chính thức của Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF thuộc Tập đoàn Vingroup đã bắt đầu hoạt động với thông báo về chương trình tài trợ hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các trường đại học năm 2019. Quỹ VinIF do Giáo sư Vũ Hà Văn đảm nhiệm chức Giám đốc Khoa học.

Quỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên thuộc Quỹ hướng tới nhiệm vụ hỗ trợ nhà khoa học Việt thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, khả năng ứng dụng cao, cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Mục tiêu Quỹ hướng tới trong hoạt động tài trợ này là góp phần thúc đẩy sự ra đời của các công trình nghiên cứu có tầm quốc tế, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đồng thời, Quỹ VinIF cũng hướng tới sứ mệnh góp phần xây dựng đội ngũ nhà khoa học, trí thức trẻ và năng động; tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học phát huy khả năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Từ đó, Quỹ khao khát chung tay thay đổi môi trường và tác phong nghiên cứu tại Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và gắn kết nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp.

Nhà khoa học (có bằng tiến sĩ) với kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, đang làm việc tại Việt Nam sẽ là đối tượng được ưu tiên xem xét để hỗ trợ. Trường hợp chủ nhiệm dự án là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, yêu cầu thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm đề tài. Số lượng người nước ngoài tham gia trong dự án không vượt quá 30%.

Chương trình ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ hiện đại gắn liền với dữ liệu lớn (Big Data). Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét những dự án thật sự đột phá và có triển vọng mang tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Đáng chú ý, năm nay, Quỹ sẽ xét chọn hồ sơ (thông qua hội đồng khoa học công nghệ trong nước) và thẩm định (thông qua hội đồng các chuyên gia khoa học và công nghệ nước ngoài), ký hợp đồng tài trợ theo kế hoạch: từ 1.1 đến hết 31.3 nhận hồ sơ đề xuất; từ 1.4 đến 15.7 xét chọn và thẩm định hồ sơ. Sau đó Quỹ sẽ thông báo kết quả xét tài trợ để có thể ký hợp đồng với các dự án được phê duyệt từ tháng 9.

Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin liên quan