Nghiên cứu

 

Lĩnh vực nghiên cứu

VinBigdata song song thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, mang tính dài hạn, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai của Việt Nam, đồng thời, đầu tư phát triển các công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào đời sống.

Hệ thống MASH

Nghiên cứu phát triển từ các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, MASH là nền tảng quản lý dữ liệu y sinh đầu tiên và lớn nhất Việt Nam hiện nay. Nền tảng được kì vọng trở thành cổng thông tin tham chiếu có giá trị và đáng tin cậy cho Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế.

Bài báo khoa học

Duc-Hau Le – Briefings in Funtional Genomics, 2020

Nguyen-Vo, Thanh-Hoang; Nguyen, Loc; Do, Nguyet; Nguyen, Thien-Ngan; Trinh, Khang; Cao, Hung; Le Ly – Journal of Chemical Information and Modeling, 2020

Vu HT, Tran N, Nguyen TD, Vu QL, Bui MH, Le MT, Le L. – Plants (Basel), 2020

Hieu H. Pham, Tung T. Le, Dat Q. Tran, Dat T. Ngo, Ha Q. Nguyen – Short paper, Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2020)

Nhan T. Nguyen, Dat Q. Tran, Dung B. Nguyen – IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020)

Nhan T. Nguyen, Dat Q. Tran, Nghia T. Nguyen, Ha Q. Nguyen – Short paper, Proceedings of Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2020)

Quang-Thanh Bui, Quoc-Huy Nguyen, Van Manh Pham, Vu Dong Pham, Mai Hoang Tran, Trang T.H. Tran, Huu Duy Nguyen, Xuan Linh Nguyen & Hai Minh Pham – Canadian Journal of Remote Sensing, 2019

Supatat Chumnumwat, Zen Huat Lu, Chonlaphat Sukasem, Michael Winther, Francis Capule, Asma A’tiyah Abdul Hamid , Bibek Bhandari, Usa Chaikledkaew , Noppadol Chanhom, Soranun Chantarangsu, Angkana Charoenyingwattana , Tong Thi Hang, Tin Maung Hlaing, Kyaw Soe Htun,Jiraphun Jittikoon, Ly Le, Surakameth Mahasirimongkol, Dzul, Azri Mohamed Noor, Jesus Shrestha, Lakkana Suwannoi, Pramote Tragulpiankit, Saowalak Turongkaravee , Sukanya Wattanapokayakit, Phonepadith Xangsayarath, Rika Yuliwulandari, Shamsul Mohd Zain,Wasun Chantratita – Public Health Genomics, 2019

The-Hung Tran Nguyen, Duc-Hau Le – Canadian Journal of Remote Sensing, 2019Journal of Research and Development on Information and Communication Technology, 2019

Bang Tran, Duc Tran, Hung Nguyen, Nam Vo, Tin Nguyen – KSE2019

Tran N. Nguyen – Journal of Research and Development on Information and Communication Technology, 2019

Hieu H. Pham, Tung T. Le, Dat Q. Tran, Dat T. Ngo, Ha Q. Nguyen, – Full-length paper, Neurocomputing (IF: 4.07), 2019

Tri-Cong Pham, Chi-Mai Luong, Antoine Doucet, Van-Dung Hoang, Diem-Phuc Tran, Le Duc-Hau – Int. J. Intelligent Information and Database Systems, 2019

Tran N. Nguyen, Kimal Rajapakshe, Courtney Nicholas, Leticia Tordesillas, Cristian Coarfa, Elsa R. Flores, Sally Dickinson, Clara Curiel-Lewandrowski, Kenneth Y. Tsai – Scientific Reports, 2020