Y sinh Tính toán

Giới thiệu

Y sinh Tính toán là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của VinBigdata, có nhiệm vụ áp dụng các phương pháp tính toán để phân tích dữ liệu Y sinh cỡ lớn, nhằm cải thiện việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp.

Thành quả cuối cùng là cơ sở dữ liệu y sinh quy mô lớn, có ý nghĩa hỗ trợ nghiên cứu Y sinh và các ứng dụng y tế thực tiễn.

Hướng nghiên cứu

Tích hợp dữ liệu Y sinh bằng các phương pháp toán học và tính toán để hiểu rõ về cơ chế phân tử đằng sau sự phát triển của bệnh và tác dụng của thuốc, đồng thời phát triển các phương pháp và công cụ tính toán mới nhằm cải thiện những giải pháp hiện có cho các bài toán Y sinh. VinBigdata hiện tập trung vào một số bệnh phổ biến ở Việt Nam (như tiểu đường, tim mạch, ung thư) và dược học hệ gen (như phản ứng có hại của thuốc) để phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.

Xây dựng CSDL biến dị di truyền quần thể người Việt​​

Nghiên cứu tương quan trên toàn bộ hệ gen bệnh nhân tiểu đường Việt Nam​​

Nghiên cứu và ứng dụng dược học hệ gen trong dự đoán tác dụng có hại của thuốc

Đội ngũ nghiên cứu