Tin tuyển dụng

Fresher Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Chuyên viên pháp chế
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/10/2021
Phòng Hỗ trợ
Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/10/2021
Phòng Thị giác máy tính
Embedded Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/10/2021
Phòng Thị giác máy tính
Senior Technical Project Manager
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/09/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
CTV Thiết kế và Xây dựng chatbot
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/09/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Software Tester
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/09/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế