Computer Vision Researcher
Vingroup Big Data Institute - VinBigdata
Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Hạn nộp: Không thời hạn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata được tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018, nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện tiến hành đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản, mang tính dài hạn, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tiếp theo của Việt Nam; đồng thời, đầu tư phát triển những công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm. Hiện nay, Viện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Computer Vision Researcher.

Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu các lĩnh vực thuộc Thị giác máy tính, đặc biệt tập trung vào Học máy và Học sâu.
  • Xây dựng và thiết kế các thuật toán Thị giác máy tính, Học máy, Học sâu để giải quyết các bài toán thực tế.
  • Xây dựng và chuẩn hóa bộ dữ liệu quy mô lớn.
  • Thực hiện các công bố khoa học uy tín và phát triển các mô hình Thị giác máy tính, Học máy, Học sâu trở thành sản phẩm.

Yêu cầu:

  • Trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Kỹ sư điện tử, Khoa học máy tính, Toán ứng dụng hoặc các ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các bài toán về Thị giác máy tính (bao gồm thời gian học Thạc sĩ, Tiến sĩ).
  • Có các công bố khoa học trên những tạp chí uy tín về Thị giác máy tính, Học máy, Học sâu; hoặc có đóng góp nổi bật trong việc phát triển sản phẩm.
  • Thuần thục Python và các khung học sâu như như PyTorch, TensorFlow,….
  • Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thị giác máy tính và Trí tuệ nhân tạo.
02/11/2020
Phòng Thị giác máy tính
Full Time