CTV Kiểm soát chất lượng
Công ty cổ phần VinBigData
Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp: Không thời hạn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Công ty cổ phần VinBigData được thành lập tháng 9/2021 trên nền tảng một số thành quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ). Mục đích lâu dài của VinBigData là trở thành công ty công nghệ cung cấp các giải pháp nền tảng và các sản phẩm tiên tiến dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo; với sứ mệnh Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt. Hiện VinBigData đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CTV Kiểm soát chất lượng gia nhập Trung tâm Công nghệ Trợ lý ảo.

Mô tả công việc

Công việc chính của CTV Kiểm soát chất lượng là kiểm thử các sản phẩm về Trí tuệ nhân tạo, bao gồm:

  • Chuẩn bị, cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử có liên quan, gồm kịch bản, sơ đồ, mẫu kiểm thử, đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm thử và tiêu chuẩn chất lượng.
  • Kiểm tra, xác định và phối hợp tái kiểm tra, đánh giá các thiếu sót của sản phẩm.
  • Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để triển khai hoạt động liên quan đến kiểm thử.
  • Phối hợp với khách hàng để cập nhật những tài liệu có liên quan.
  • Thực hiện các công việc khác theo thỏa thuận với Trưởng phòng.

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp hoặc đang theo học các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
  • Có kiến thức về kiểm thử API, ứng dụng web và kiểm thử tự động hóa là một lợi thế.
  • Có kỹ năng về kĩ thuật, tổ chức, phân tích và hành chính.
  • Hiểu biết về Backend, Frontend development, Database, AI, vòng đời phát triển hệ thống.
  • Linh hoạt và có khả năng hỗ trợ các lĩnh vực khác nếu cần.
10/11/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Cộng tác viên

v.tuyendung@vinbigdata.org