NLP Researcher/Engineer

Vingroup Big Data Institute - VinBigdata
Tower 1, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi

Địa điểm: 

1 tháng

Thời hạn ứng tuyển: 

yêu cầu kinh nghiệm

Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói

phòng ban

hình thức làm việc

Email: v.tuyendung@vinbigdata.org

Địa chỉ: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata được tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018, nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện tiến hành đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản, mang tính dài hạn, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tiếp theo của Việt Nam; đồng thời, đầu tư phát triển những công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm. Hiện nay, Viện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí NLP Researcher và NLP Engineer.

1, NLP Researcher

Mô tả công việc:

 • Phối hợp thiết kế, triển khai các mô hình NLP tự động và có khả năng mở rộng;
 • Nghiên cứu, phát triển mô hình NLP tiên tiến;
 • Thiết kế, triển khai các tác vụ và ứng dụng của NLP như hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) hay hệ thống hỏi-đáp.

Yêu cầu:

 • Trình độ Tiến sĩ các ngành NLP, Học máy hoặc Khoa học Máy tính
 • Thành thạo Python và các khung học máy như Pytorch hay Tensorflow
 • Có kinh nghiệm trong các kỹ thuật NLP như word segmentation, POS tagging, entity linking, vector representations
 • Có kinh nghiệm xử lý khối lượng lớn dữ liệu dạng văn bản.

2, NLP Engineer

Mô tả công việc:

 • Phát triển và triển khai các ứng dụng NLP như phân loại văn bản hoặc hệ thống trả lời câu hỏi.
 • Phối hợp với các nhà nghiên cứu để thiết kế khung NLP.

Yêu cầu:

 • Trình độ Thạc sĩ các ngành NLP, Học máy hoặc Khoa học Máy tính
 • Trên 2 năm kinh nghiệm xử lý các tác vụ NLP như entity recognition, word segmentation, POS tagging.
 • Thành thạo Python và các khung học máy như Pytorch hay Tensorflow
 • Có kinh nghiệm trong NLP toolkits (như sckit-learn, NLTK, numpy, …).