Tin tuyển dụng

Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/09/2020
Phòng Thị giác máy tính
Engineer in Speech
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Speech Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Scientist in Optical Character Recognition
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính
Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính
DevOps Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm
Backend Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/05/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm