Nhằm thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ các hoạt động Văn hóa và Lịch sử, chiều ngày 06/01/2021, Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF (Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata) đã tổ chức Hội thảo Sách – Khoa học công nghệ và cuộc sống. Chương trình có sự tham dự của gần 30 khách mời trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử…; cùng thảo luận 02 câu hỏi: làm thế nào để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và phát huy văn hóa đọc.

Hội thảo Sách – Khoa học Công nghệ và Cuộc sống là một trong những sự kiện đầu tiên của Quỹ VINIF về vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển của khoa học Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của công tác hỗ trợ các hoạt động Văn hóa và Lịch sử. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động phục vụ phát triển chương trình: Tài trợ các dự án và Hội thảo về Văn hóa lịch sử dự kiến triển khai trong năm 2021. Đây là tiền đề để VINIF không ngừng đổi mới, nhằm hỗ trợ nhanh và kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững và toàn diện cho Việt Nam.