Đọc phim cùng người máy

Từ tháng 7/2021, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã ứng dụng công nghệ AI của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata thuộc Tập đoàn Vingroup, có tên