Toán – Học thế nào & Làm ở đâu?

Sự kiện “Toán – Học thế nào & Làm ở đâu?” được tổ chức ngày 20/3/2021 bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF – Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Học Toán thế nào, làm việc ở đâu?

Học Toán không nhất thiết phải làm nghiên cứu toán, vì toán được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Đó là chia sẻ của các phó giáo sư, tiến