Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn

Công nghệ Việt - Vì tương lai Việt

Về chúng tôi

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBigdata) là đơn vị nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn, có tầm nhìn trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu dẫn đầu Việt Nam, đạt chuẩn thế giới, với sứ mệnh: Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt. VinBigdata được thành lập vào tháng 08/2018, theo định hướng của Tập đoàn Vingroup: trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính.

Tầm nhìn

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata có tầm nhìn trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu dẫn đầu Việt Nam, đạt chuẩn thế giới; từ đó đóng góp một phần trong hành trình trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính của Tập đoàn Vingroup. 

Sứ mệnh

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata xác định “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt” chính là sứ mệnh xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển. Với sứ mệnh trên, Viện cam kết chung tay tạo dựng hệ sinh thái các sản phẩm – dịch vụ Vingroup đạt chuẩn thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

GS. Vũ Hà Văn

Giám đốc Khoa học

Có những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm?

Cộng hưởng dữ liệu cùng nguồn lực Việt từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại VinBigdata, chúng tôi tham vọng kiến tạo các sản phẩm, giải pháp giải quyết các bài toán của người Việt, hướng đến phát triển bền vững.

Tiến sĩ Đào Đức Minh

Giám đốc điều hành VinBigdata