Hội thảo “AI trong Xử lý ảnh y tế – Kinh nghiệm phát triển thuật toán và Xây dựng các bộ dữ liệu chuẩn hóa”

Trong vòng 3 – 5 năm trở lại đây, các thuật toán trí tuệ nhân tạo đã mang đến những...