VinDr Lab – Công cụ mã nguồn mở phục vụ gán nhãn dữ liệu y tế

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay trong việc phát triển các công cụ chẩn đoán và phát...